Exertis GO connect is moving...

 
  
 
 
Driven to deliver more!
 
Om onze groei kracht bij te zetten, zijn we blij u te kunnen melden dat we naar een nieuwe kantoorlocatie verhuizen.
 
Vanaf 8 juli a.s. zal ons Benelux hoofdkantoor te vinden zijn op het volgende adres:
 
Laan van Kopenhagen 100
3317 DM  Dordrecht
Nederland
 
 
De nieuwe locatie beschikt over alle faciliteiten voor onze uitgebreide logistieke activiteiten, maar biedt ook high-end mogelijkheden voor het houden van (video)vergaderingen, het geven van seminars, trainingen, presentaties en het organiseren van overige bijeenkomsten.

Op vrijdag 8 juni zal ook onze IT-omgeving verhuisd worden. Hierdoor zullen we vanaf de middag tot het einde van de dag minder goed bereikbaar zijn. Onze excuses hiervoor.
 
Uiteraard bent u vanaf volgende week van harte welkom op ons nieuwe adres!
Bezoekadres
Laan van Kopenhagen 100
3317 DM  Dordrecht
Nederland
Postadres
Postbus 1020
3300 BA  Dordrecht
Nederland
 
 
Bovendien kunnen we u vertellen dat binnenkort onze bedrijfsnaam ‘Exertis GO Connect’ zal veranderen in ‘Exertis’. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte.
 
 
 
Driven to deliver more!
 
As our company is growing, we are happy to announce that we move to a new office location.

From July 8th our Benelux head office will be located at the following address:

Laan van Kopenhagen 100
3317 DM  Dordrecht
The Netherlands
 
 
The new location has all the facilities for our extensive logistics activities, but also includes high-end possibilities to organize (video) meetings, to provide seminars, training sessions, presentations and organizing other gatherings.
 
On Friday, June 8th our IT environment will also be moved. Because of this, it can be difficult to contact us from the afternoon till the end of the day. Our apologies for this.

Of course you are welcome at our new address (from next week)!
Visiting address
Laan van Kopenhagen 100
3317 DM  Dordrecht
The Netherlands
Postal address
P.O Box 1020
3300 BA  Dordrecht
The Netherlands
 
 
In addition, also our company name ‘Exertis GO Connect’ will soon change to ‘Exertis’. Of course we will keep you posted.
deel dit nieuwsbericht Deel dit nieuwsbericht:

Google+